Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Nov 22, 2019 in Storitve

Kako se z uredbo GDPR spreminja varovanje osebnih podatkov?

Kako se z uredbo GDPR spreminja varovanje osebnih podatkov?

Varovanje osebnih podatkov je z dobo digitalizacije vse bolj pomembno, saj so osebni podatki posameznikov veliko enostavneje in hitreje dostopni, posledično pa jih je relativno enostavno tudi zlorabiti. Pri nas varovanje osebnih podatkov ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je skladen s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov oz. bolje poznano pod imenom uredba GDPR, ki je v veljavo stopila maja lani in je na področju varovanja osebnih podatkov poskrbela za številne spremembe.

Nova Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov dviguje standard varovanja osebnih podatkov in tudi pravic posameznikov, hkrati pa vsem poslovnim subjektom nalaga veliko večjo odgovornost pri varovanju osebnih podatkov, ki jih podjetja obdelujejo. V skladu z uredbo GDPR je osebni podatek katerakoli informacija, ki je povezana z določenim ali določljivim posameznikom. Vsak posameznik lahko sedaj svoje pravice, povezane z varovanjem osebnih podatkov, uveljavlja direktno pri osebi, ki te podatke obdeluje, in sicer tako, da pri pooblaščeni osebi pridobi podatke o osebnih podatkih s katerimi se upravlja in nato vloži zahtevo glede želenega ravnanja z njegovimi podatki.

S pridobitvijo dodatne poklicne kvalifikacije do poglobljenega znanja o GDPR

Področje varovanja osebnih podatkov je relativno kompleksno in vsekakor zelo zahtevno, zato se morajo posamezniki, ki se z omenjenim področjem ukvarjajo, na vse malenkosti dobro spoznati. Tega se zavedamo tudi v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., kjer za vse kandidate, ki so s področjem varovanja osebnih podatkov v stiku, pripravljamo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije.

Program je sestavljen iz izobraževalnega dela, ki sestoji iz predavanj in vaj ter iz pisnega in iz ustnega izpita. Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije ”strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov”.

Poglobljeno znanje bo posamezniku pomagalo tudi pri razvoju kariere

Strokovno znanje, pridobljeno na organiziranem izobraževanju bo dobra popotnica tudi za razvoj kariere vsakega posameznika. Znanje, ki ga bo kandidat pridobil, bo poglobljeno in razširjeno in ga lahko oseba s pridom uporabi tudi v primeru imenovanja na položaj pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v posamezni družbi. DPO bo imel pri obdelovalcu osebnih podatkov zelo pomembno nalogo zagotavljanja skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov; in sicer neodvisno, kar pomeni, da za svoje delo ne bo smel prejemati nobenih navodil in ne bo smel biti razrešen ali kaznovan zaradi opravljanja svojih nalog.

 

 

Post a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja