Storitve

Kontroling pomaga vodjem pri poslovnih odločitvah

Management poslovanja oziroma stroškovni in operativni kontroling uporablja veščine in znanja strokovnjakov, ki analizirajo finančne podatke in na podlagi njih pripravijo finančna poročila in interne računovodske izkaze z informacijami, ki služijo vodstvu za načrtovanje in odločanje v poslovanju.

 

kontroling

 

Osnovna naloga poslovodnega računovodstva je v tem, da pomaga poslovodstvu pri sprejemanju odločitev. V računovodskem servisu Moje računovodstvo nudijo kakovosten kontroling s svetovanjem, pri čemer strokovnjaki podjetjem nudijo informacije o načrtovanju aktivnosti in redno poročanje z nenehno podporo. Analiza poslovanja je lahko samostojna storitev ali pa kot dodatek osnovnim storitvam vodenja poslovnih knjig.

 

Kontroling v pomoč pri načrtovanju aktivnosti podjetja

Poslovodno računovodstvo nima določenih časovnih okvirov, kot je to značilno za finančno računovodstvo. Gre namreč za stalen in nenehen proces zbiranja in analiziranja podatkov znotraj posodobljenega kontroling informacijskega sistema. Poročila so izdelana v rednih intervalih, na primer tedensko, mesečno ali dnevno. Analize in podatke lahko vodje uporabijo za načrtovanje aktivnosti organizacije, kot je na primer pospeševanje prodaje določenih izdelkov v neki regiji.

 

Kontroling prepoznava poslovne ovire

Prednost nenehne kontrole poslovanja in posledične izdelave finančnih poročil in izkazov je v tem, da kontroling pomaga prepoznati osnovne ovire in vzroke za določene ovire, kot je na primer vprašanje o tem, zakaj se določeni izdelki ne prodajajo dovolj dobro. Vodstvo lahko težave prepozna že zelo zgodaj, kar predstavlja tudi podlago za hitro ukrepanje, ne da bi se ustvarile dodatne izgube.

 

Kontroling usmerja odločitve strateškega managementa

Poslovodno računovodstvo ni obvezno po zakonu. Zanj se lahko odločijo podjetja, ki menijo, da potrebujejo poglobljeno analizo ali preiskavo poslovanja na določenih področjih, za katera menijo, da ne delujejo v skladu s pričakovanji, pri čemer želijo odkriti obstoječe in pretekle napake.

V računovodskem servisu Moje računovodstvo izvajajo tudi kontroling za specifična temeljna področja; na primer, če podjetje želi uvesti novo linijo izdelkov ali ukiniti obstoječo. Strokovnjaki na podlagi analiziranih podatkov pomagajo oblikovati strategijo oziroma dejavnosti strateškega upravljanja.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja