Dražba za hišo v Slovenskih konjicah
Storitve

Na splošno o dražbah – memorandum.

Na splošno prodaja javne dražbe sodi v določbe zakona o goljufijah in prav zato je prodaja zemljišča na dražbi v zakonu enakega obsega kot katera koli druga prodaja ali prodajna pogodba, ki se nanaša na zemljišče. Podobna je tudi dražbena prodaja, ki jo opravi skrbnik in se v zakonu razlikuje od sodne prodaje, ki pa jo opravi delniško sodišče. Če je transakcija zapisana v zakonu o goljufijah, se ne izvrši dokler dražitelj ali njegov uradnik ne podpišeta memoranduma ali pisma. Memorandum lahko podpiše zastopnik stranke, kot če bi stranka podpisala osebno. Ista tretja oseba je lahko zastopnik obeh strank, ki podpiše memorandum in ima nepreklicno pooblastilo za podpisovanje tako za kupca kot prodajalca.

Memorandum dražitelja se mora z razumno gotovostjo sklicevati na določenega posameznika, ki se želi zaračunati, dražitelj pa tu deluje kot skupni zastopnik obeh strank za pripravo in podpisovanje prodajnega memoranduma. Memorandum o prodaji javne dražbe mora vsebovati vse, kar je potrebno za prikaz pogodbe med prodajalcem in kupcem, vsebovati pa mora:

  • Izjavo o ceni,
  • Kreditne pogoje,
  • Vse pogoje izvedbe prodaje,
  • Ime kupca ali prodajalca in
  • Ime prodajalca, lahko v imenu dražitelja.

Memorandum je lahko katerikoli dokument, ki je formalen ali neformalen, podpisan iz strani stranke ali njenega zastopnika, ki mora navajati dejstva z gotovostjo. Pri memorandumu o ustni prodaji nepremičnin javne dražbe ni potrebna formalna listina, saj mora namesto tega ta vsebovati zadosten opis zemljišč ali zagotoviti sredstva ali podatke, ki kažejo na podatke potrebne za identifikacijo. Medtem ko pa se pooblastila dražitelja kot zastopnika prodajalca začnejo že pred samo avkcijo, se lahko nadaljujejo tudi po zaključku prodaje, saj je njegova avtoriteta prodajalca začeta z sprejemom ponudbe, končana pa z dokončanjem prodajne pogodbe, kjer zadostuje transakcijski prevzem.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja