Ker želimo našim uporabnikom ponuditi čim bolj raznolike vsebine, nam lahko pošljete tudi vaše predloge za tematike prihodnih vsebin. Dobrodošli so tudi vaši avtorski članki, napisani v skladu s  smernicami uredništva. Članki naj ne vsebujejo povezav do drugih spletnih medijev. Lahko se sklicujete na vsebino, ki je objavljena na drugem spletnem viru, pomembno je le, da je ta vir omenjen v besedilu članka. Prispeli člankov bodo najprej pregledani in nato objavljeni na tej spletni strani.

Vaše avtorske članke nam pošljite preko spodnjega obrazca. Veseli bomo tudi vaših vprašanj in predlogov.