Storitve

Kontroling pomaga vodjem pri poslovnih odločitvah

Management poslovanja oziroma stroškovni in operativni kontroling uporablja veščine in znanja strokovnjakov, ki analizirajo finančne podatke in na podlagi njih pripravijo finančna poročila in interne računovodske izkaze z informacijami, ki služijo vodstvu za načrtovanje in odločanje v poslovanju.     Osnovna naloga poslovodnega računovodstva je v tem, da pomaga poslovodstvu pri sprejemanju odločitev. V računovodskem […]