–           spletna stran deluje v skladu s pravili varovanja zasebnosti na internetu,

–           ne zasledujemo navad uporabnikov in ne moremo prepoznati uporabnikov, ko se ponovno vrnejo na našo spletno stran,

–           pri pregledu vsebin te spletne strani, objavi in komentiranju člankov je uporabnikom zagotovljena zasebnost,

–           osebni podatki o registriranih uporabnikih so dostopni samo uredništvu in ne bodo posredovani tretjim osebam ali organizacijam,

–           uporabniki imajo možnost dodati komentarje na članke,

–           članki in komentarji morajo zadostiti pravilom internetne komunikacije in našimi usmeritvam, saj bodo drugače odstranjeni,

–           prav tako bodo odstranjeni vsi žaljivi komentarji s strani uporabnikov,

–           identifikacija uporabnikov preko oddanih komentarjev ni možna,

–           o morebitnih zlorabah vsebin te spletene strani bodo obveščeni pristojni organi.